KÖYÜMÜZÜ TANIYALIM


COĞRAFİ KONUMU

Dindarlı Köyü Ege bölgesinde Manisa ilinin güneydoğusundadır.Güneyinde Alemşahlı Köyü kuzeyinde
Baharlar ve Emcelli köyü bulunur.Batısında Dadağlı Köyü bulunur.Dindarlı Köyü 930 m yükseklikteki Kocadağ (Eğirt) Dağı eteğinde kurulmuştur.Çöküntü ile oluşmuş dağlar arasındaki engebeli arazi üzerindedir.Ova köyün güneyindedir.Dere ve su birikintisi yoktur.Köyün bulunduğu alan kıraçtır.Çevresinde orman yoktur.2000 yılında köyün çevresine devlet tarafından fıstık çamı dikilmiştir.Köylünün ekip biçtiği tarlalar köyün aşağısındadır.Köyün güneyindeki ovada toprak humus bakımından zengin ve verimlidir.Akarsu ve durgun su olmadığı için sulama sondaj ile yapılır. 250’ye yakın sondaj kuyusu vardır.

İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Dindarlı Köyü İç Ege bölgesindedir.Bu bölgenin iklim özelliklerini taşır.Köyün bulunduğu yerin yüksek olması nedeniyle yağışlar kışın kar şeklindedir.Köyde kışın kuru soğuk ve don olayları görülür.Yağmur ilkbaharda çok yağar.Ekilebilen alanda yani ovada buğday,arpa,börülce,tütün,üzüm,karpuz ve domates yetiştirilir.Halk sebze dikimleriyle uğraşır.

KÖYÜN TARİHÇESİ
Köyün 800 yıllık bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır.Yöreye göre gelen 3 yörük kardeşin aralarında anlaşmazlık çıkmıştır.Bu 3 kardeşin biri Alim Şah,biri Dindar diğeri ise Dede Ali adını taşıdığı söylenir.Aralarında anlaşmazlık çıkan bu 3 kardeşten adı bilinmediği ve dindar olduğu için Dindar denilen kardeş bu köye,Alim Şah 6 km uzaklığındaki Alemşahlı Köyü’ne, Dede Ali adındaki kardeş de 7 km uzaklığındaki Dadağlı Köyü’ne yerleşir.Dindar adındaki bu yörük bu köye yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başlar.Yerleşen  diğer yörüklerle birlikte yaşamaya başlamıştır.Dindar köye kendi adını vermiş,bu ad zamanla Dindarlı olarak değişmiştir;yalnız köyümüz halkından Fatma Gençeli’nin babası Balkan Savaşı’nda Diyarbakır’da şehit olan Mustafa oğlu Ahmet’i(1892)araştırırken köyün adını Dindarlı değil Dündağlı İzmir-Manisa-Alaşehir-Dündağlı olarak belirtmiştir.Köy civarında sit alanları vardır;Kurtuluş Savaşı’nda Kuva-i  Milliye hareketine katılmışlardır.Sarıgöl bir deprem bölgesi olduğu için köy de bunun etkisindedir.Köy anayola 2 km uzaklıktadır.

KONUT VE KÜLTÜR DURUMU
Köyde yaklaşık 400 konut vardır;evler genellikle tek ya da iki katlıdır.Halkın yaşam seviyesi orta hallidir.Köyde eğitim son yıllarda atılıma geçmiştir,eğitimin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır.Okumayı seven tüm köy halkı okul kütüphanesinin zengin kitaplarından ve imkanlarından yararlanmaktadır.

EKONOMİK DURUMU VE GEÇİM KAYNAKLARI
Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Domates üretimi ön plandadır;tütüncülük de önemli oranda yapılmaktadır.Köylünün geçim kaynaklarından biri de küçükbaş hayvancılıktır.Sebze dikimi ve bağcılık vardır;belli oranda susam,arpa,buğday,karpuz yetiştirilmektedir.Halk ilkbahar aylarında ovadaki evlerine göçmektedir.Kasım aylarında bunun tam tersi bir durum yaşanmaktadır.Yetiştirilen ürünler dünya pazarında alıcı bulmaktadır.Köyde 3 tane kahvehane,2 tane bakkal,1 tane de cami,demirci ve köy odası vardır.Köyde alt yapı sorunu yaşanmaktadır.Haftanın 4 günü aile hekimi köyde hizmet vermektedir.Pazartesi günü köye kurulan pazardan köy halkı gereksinimlerini karşılar.Köyün ilçeye uzaklığı 18 km’dir. Köyün ilçeye bağlantısı kolaydır; ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.

SOSYAL BİRLİK VE DAYANIŞMA
Köyde yardımlaşma ve dayanışma vardır;bu günlük hayata da yansımıştır.Köylü ürünlerini imece usülü ile kaldırmaktadır.Çekirdek aile tipi görülmektedir.Bireyler bilinçlendiği için aile yapıları giderek küçülmektedir.Aile planlaması söz konusudur.

GELENEK VE GÖRENEKLER
Köy halkı misafirperverdir.Düğün ve nişan törenlerinde köy halkı kültürel özelliklerini yaşamaktadır.Köyde düğünlerde cumartesi akşamı Kına gecesi kız evinde yapılır.Pazar günü ise oğlan evinin merdivenine toprak bardak çarpılır.Köyde teknolojik imkanlar gelişmiştir.Telefonun yanın da internet kullanımı oldukça yaygındır.Elektrik köye 1973 yılında gelmiştir.

NÜFUS
Köyün nüfusu son yapılan nüfus sayımına göre 1280’dir.Bu nüfustan 670 kadın ve 610 erkek nüfus vardır.dışarıya göç verilmemektedir.Köyden göçenlerden bir kısmı zamanla geri dönmüştür.Köydeki cami 1907 yılında yapılmıştır.

Yazan ve derleyen: Cengiz GENÇELİ (03/03/2012)



Powered by Blogger.